6 .. 56 ทหารเรือรุ่นพี่มาแนะแนวรุ่นน้องขาวแดง 
  5 .. 56 (เพิ่มเติม) วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
  5 .. 56 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
  2 .. 56 ประกาศรางวัลชนะเลิศเครื่องบินบังคับ และการอบรมผู้นำการปฐมพยาบาล
  1 .. 56 อบรมการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
  28 .. 56 มอบรางวัลดนตรีคาราบาว ในที่ประชุมผู้บริหาร 
  27 .. 56 ประมวลภาพ การประเมินสถานศึกษาสีขาว
  25 .. 56 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  22 .. 56 ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น NPO I.S.A.
  17 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.1
  17 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.4
  16 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.2
  16 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.5
  16 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.3
  16 .. 56 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ระดับ ม.6 
  15 .. 56 ประมวลภาพ การประเมินโรงเรียนพระราชทาน *
  13 .. 56 สวนวิทยาศาสตร์
  12 .. 56 ประเมินนักเรียนพระราชทาน  พรรชล โสดาจันทร์
  8 .. 56 ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
  7 .. 56 ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  4 .. 56 แนะนำตัวครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  30 ต.ค. 56 พิธีกรหน้าเสาธงประจำวันพุธ และแนะนำครูใหม่
  29 ต.ค. 56 อบรมคุณธรรม ม.5 วันที่ 29-31 ต.ค. 56
  29 ต.ค. 56 ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  28 ต.ค. 56 ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  25 ต.ค. 56 ค่ายจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10 วันที่ 25-27 ต.ค. 56
  23 ต.ค. 56 ครูโรงเรียนขุขันธ์รับการประเมินครูชำนาญการพิเศษ
  23 ต.ค. 56 โรงเรียนขุขันธ์ร่วมพิธีในวันปิยะมหาราช 
  16 ต.ค. 56 รองผู้อำนวยการบุรินทร์ สุดใจ มาเยี่ยมการทำงาน
  14 ต.ค. 56 ติวระดับ ม.6
  15 ต.ค. 56 ส่งรองผู้อำนวยการภาคภูมิ ทวีชัย
  11 ต.ค. 56 ประเมินโรงเรียนพระราชทานและนักเรียนพระราชาทาน
  04 ต.ค. 56 สังสรรค์เลี้ยงรับผู้บริหารใหม่
  30 ก.ย. 56 งานหนึ่งดวงใจ เกษียณวัยรำลึกคุณ
  26 ก.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น และ ม.ปลาย ปี 56
  25 ก.ย. 56 หมวดคณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร
  20 ก.ย. 56 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
  11 ก.ย. 56 แต่งตั้ง นศท.ชุดพิเศษและจราจร
  09 ก.ย. 56 ครบรอบ 63 ปี วันสถาปนาโรงเรียนขุขันธ์
  06 ก.ย. 56 อบรมคุุณธรรม จริยธรรม ม.4 พุทธบุตร ธรรมคีตา
  05 ก.ย. 56 รับบริจากโลหิตโดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
  03 ก.ย. 56 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี NPO
  02 ก.ย. 56 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.6
  27 ส.ค. 56 ครูระดับชั้น ม.2
  25 ส.ค. 56 ค่ายคณิตศาสตร์
  24 ส.ค. 56 กีฬาธนาคารโรงเรียน เขตศรีสะเกษ
  21 ส.ค. 56 การนิเทศติดตามเพื่อรับการประเมิน
  20 ส.ค. 56 ถ่ายภาพหมู่บุคลากรโรงเรียนขุขันธ์
  16 ส.ค. 56 ดูงานโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
  15 ส.ค. 56 มอบถ้วยและเกียรติบัตรกีฬา สพม
  14 ส.ค. 56 คลินิคคณิตศาสตร์โรงเรียนขุขันธ์
  12 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
  09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่
  06 ส.ค. 56 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่
  30 ก.ค. 56 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "17 ม.อุบล
  27 ก.ค. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร "สพม.28 เกมส์" ครั้งที่ 3
  26 ก.ค. 56 ถวายพานพุ่มวัดบ้านลำภู
  24 ก.ค. 56 นศท. ฟังธรรม และแนะแนวทหารเรือ
  19 ก.ค. 56 แห่เทียนพรรษา ปี56
  18 ก.ค. 56 ศึกมวยมหากุศล 56
  13 ก.ค. 56 กิจกรรมศูนย์ฝึก นศท. โรงเรียนขุขันธ์ ช่วง 8-13 กรกฎาคม 2556
  11 ก.ค. 56 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2556
  06 ก.ค. 56 กิจกรรมปลูกป่า (โครงการปลูกป่าเพาะเมล็ดกล้าความดีงาม)
  04 ก.ค. 56 ช่วงรอคอยการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมในวันแรก แวะไปชมภูทับเบิก
  04 ก.ค. 56 พิธีถวายพานพุ่ม วันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  03 ก.ค. 56 มอบเกีรติบัตรนักเรียนทำความดี
  03 ก.ค. 56 ทำสัญญาเงินกู้ กยศ
  01 ก.ค. 56 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
  26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่(การแสดงของนักเรียน)
  26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่(พิธีบวงสรวงสุนทรภู่)
  25 มิ.ย. 56 มอบทุนเพื่อป่าห้วยศาลาและกิจกรรมหน้าเสาธง
  20 มิ.ย. 56 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม
  19 มิ.ย. 56 ผอ.วรรณกิจ มอบเงินกองทุนเพื่อป่าห้วยศาลา
  18 มิ.ย. 56 มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู  และประกวด   อัตลักษณ์
  15 มิ.ย. 56 ครูมนต์ทิพย์นำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์วัดเจ็ค
  14 มิ.ย. 56 เพิ่มเติมพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ณ โรงเรียนขุขันธ์
  14 มิ.ย. 56 คอนเสิร์ตน้าหมูพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ณ โดมโรงเรียนขุขันธ์
  14 มิ.ย. 56 จำหน่ายเสื้อเด็กรักป่า เตรียมงานคอนเสิร์ต
  13 มิ.ย. 56 เพิ่มเติมไหว้ครู ม.5 ถ่ายโดยนักเรียน
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.6 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.5 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.4 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.3 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.2 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ระดับ ม.1 ไหว้ครู
  13 มิ.ย. 56 ภาพรวมกิจกรรมไหว้ครูและการประกวดอัตลักษณ์
  11 มิ.ย. 56 มอบเกียรติบัตรสาระฯวิทย์และประชาสัมพันธ์เสื้อเด็กรักป่า
  11 มิ.ย. 56 พระธรรมทูตอบรมคุณธรรมให้นักเรียน ม.4 โรงเรียนขุขันธ์
  7 มิ.ย. 56 English Intensive Course for Directors and Teachers
  6 มิ.ย. 56 English Intensive Course for Directors and Teachers
  6 มิ.ย. 56 มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี
  5 มิ.ย. 56 รับน้อง นศท. ใหม่
  5 มิ.ย. 56 เวรพิธีกรประจำวัน
  4 มิ.ย. 56 โครงการวัยใสใจสะอาด (พุทธธรรมนำชีวิต) ม.2
  3 มิ.ย. 56 โครงการวัยใสใจสะอาด (พุทธธรรมนำชีวิต) ม.2
  2 มิ.ย. 56 ม.5 ประชุมผู้ปกครองรอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2556
  2 มิ.ย. 56 ม.6 ประชุมผู้ปกครองรอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2556
  31 พ.ค. 56 กิจกรรมพี่ดูแลน้อง 31 พฤษภาคม 2556
  31 พ.ค. 56 แนะแนวทหารเรือ 31 พฤษภาคม 2556
  31 พ.ค. 56 เด็กรักป่า 31 พฤษภาคม 2556
  31 พ.ค. 56 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556
  30 พ.ค. 56 บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 30 พฤษภาคม 2556
  30 พ.ค. 56 ประเมินครูผู้ช่วย 30 พฤษภาคม 2556
  29 พ.ค. 56 โรงเรียนขุขันธ์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารที่เสียชีวิตภาคใต้ 29 พฤษภาคม 2556
  27 พ.ค. 56 ประเมินครูขอเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
  24 พ.ค. 56 วัดบ้านลำภู  24 พฤษภาคม 2556
  24 พ.ค. 56 พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมือง อ.ขุขันธ์ เวลา 10.39 น.
  24 พ.ค. 56 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดบก 24 พฤษภาคม 2556
  23 พ.ค. 56 ครูทองดีลานักเรียนหน้าเสาธง ย้ายไปโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 23 พฤษภาคม 2556
  23 พ.ค. 56 ศาลหลักเมือง อำเภอขุัขันธ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
  17 พ.ค. 56 ต้อนรับครูชาวต่างประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
  12 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556
  10 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
  8 พ.ค. 56 การประชุมนโยบายและแผนงาน สพม28
  12 เม.ย. 56 ผ้าป่า รดน้ำผู้ใหญ่ คืนสู่เหย้า 12 เมษายน 2556
  30 มี.ค. 56 พิธีเปิดอาคาร KKTV (สถานีวิทยุโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์)